Sokakat kizárhatnak a közmunkából  

Kattints ide, ha anyagi támogatásoddal szeretnéd segíteni a munkánkat.
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!

Változás várható a közfoglalkoztatásból történő kizárásra vonatkozó szabályokban

Módosítaná a kormány a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó törvényeket egy friss törvény-tervezet szerint, melyet Semjén Zsolt terjesztett be a parlament elé. A "Közfoglalkoztatásból történő kizárásra vonatkozó szabályok módosítása" alatt megfogalmazott változtatás lényege az, hogy az álláskeresőt három hónap időtartamra ki kell zárni a közfoglalkoztatásból, ha közvetlen lakókörnyezetének rendezetlen állapota miatt, vagy a feladat- és hatáskör szerint érintett hatóság az egészségre, esetleg a közbiztonságra vonatkozó kockázatot állapított meg.

A kizárás oka lehet, ha a lakhatás helyéül szolgáló ingatlan, vagy az épülethez kapcsolódó utcafronti közterület:

  •     az ingatlanon hulladék-felhalmozás vagy egészségre káros anyagok tárolása történik,
  •     az ingatlanon balesetveszélyes építmény található,
  •     az ingatlan elhanyagolt állapota a növényi és állati kártevők, kórokozók elszaporodását elősegíti,
  •     az ingatlanról az állatok közterületre kijutása akadálytalanul történik,
  •     az ingatlanhasználó az ingatlannal kapcsolatban a helyi önkormányzati rendeletben előírt kötelezettségeket nem teljesíti.

A törvényjavaslat megfogalmazása szerint: "A Kftv.-módosítás nem is a lakóingatlan felújítását, hanem annak pénzügyi befektetést nem igénylő, tehát a vagyon helyzettől nem függő rendben tartását tekinti kiindulási helyzetnek. A magánszférához való jog körében az elhanyagolt, rendezetlen lakókörnyezethez való jog nem is értelmezhető, különösen úgy, ha egy ilyen állapot más személyeknek a tiszta, egészséges környezethez való jogát csorbítja."

Kattints ide, ha anyagi támogatásoddal szeretnéd segíteni a munkánkat.
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!

Szólj hozzá