Gőzerővel zajlik a törvényhozás

A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról - itt van a Semjén Zsolt által péntek este benyújtotta teljes anyag.

Érdemes átolvasni, hisz mindannyiunkat érint. És érdemes végiggondolni, mi motiválja a politikusokat.

Ízelítő az anyagból:

5. §
(1) A karanténkötelezett a karanténlakást a hatósági házi karantén lejártát követő napot megelőzően kizárólag
a) a 6. § (1) bekezdése szerint a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság részére
tett bejelentés tudomásulvételét követően,
b) orvos utasítására,
c) megbetegedése miatt – a sürgősségi betegellátást végző személy kíséretében –,
d) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, vagy
e) kormányrendeletben meghatározott esetben hagyhatja el.
(2) Ha a karanténkötelezett a hatósági házi karantén ideje alatt annak a fertőző betegségnek a tünetét tapasztalja, amelyre tekintettel a járványügyi készültség bevezetésre került, erről telefonon köteles értesíteni a háziorvosát, ennek hiányában a karanténlakás helye szerint illetékes háziorvost.

8. §
(1) A karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság
a) a 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti közlekedési, utazási és jelölés-elhelyezési szabályok,
b) a 3. § (3) bekezdése szerinti karanténszoftver alkalmazási szabályok,
c) az 5. § (1) bekezdése szerinti, karanténlakás elhagyására vonatkozó szabályok,
d) a 6. § (3) bekezdése szerinti közlekedési, utazási szabályok, illetve
e) a 7. § (2) bekezdése szerinti ellenőrzést elősegítő, illetve karanténlakásba történő bejutási
szabály megsértése esetén a szabályszegést elkövető személyre 5 000 forinttól 150 000 forintig terjedő bírságot szab ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bírság azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával megállapított újabb jogsértések esetén is kiszabható. Az azonos napon elkövetett jogsértések miatt kiszabható bírság legfeljebb 600 000 forint lehet.
(3) A kiszabott bírság megfizetése a rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel történik.
(4) A bírságot a (3) bekezdés szerint a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.
(5) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

20. §
Az Eütv. 229. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Egészségügyi válsághelyzetben – a Magyar Honvédség, a honvédelmi szervek, a rendvédelmi szervek egészségügyi szolgáltatóinál dolgozók kivételével – bármely egészségügyi dolgozó – ide nem értve a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 83. §-ában meghatározott szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott tanulót és képzésben részt vevő személyt – más egészségügyi tevékenység ellátására alapellátást, járóbeteg-szakellátást vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézménybe vagy időszakosan működő gyógyintézetbe kirendelhető. Az egészségügyi dolgozó kirendeléséről az egészségügyi államigazgatási szerv – több megye érintettsége esetén az országos tisztifőorvos rendelkezései figyelembevételével – dönt.”

„31. §
(1) A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében
a) az állam,
b) a többségi állami tulajdonú gazdasági társaság,
c) a helyi önkormányzat,
d) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság
tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket a bérbeadó 2021. június 30-ig felmondással nem szüntetheti meg.

ITT található a teljes dokumentum.


Szólj hozzá