Jogi alapfogalmak, amivel mindenkinek illik tisztában lenni

Kattints ide, ha anyagi támogatásoddal szeretnéd segíteni a munkánkat.
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!

Mi minősül szabálysértésnek? Milyen büntetés szabható ki?

Mi a szabálysértés?
A szabálysértés a bűncselekménynél kisebb súlyú jogsértés. Vagyis minden olyan tevékenység vagy mulasztás, amely nem bűncselekmény, viszont a társadalomra veszélyes, és a szabálysértési törvény nevesíti. Léteznek olyan jogsértések, amelyeknek van büntetőjogi és szabálysértési alakzata is, például 50.000 Ft értékre elkövetett lopás még szabálysértés, annál nagyobb érték esetében már bűncselekmény.

Melyek a leggyakoribb szabálysértések?
Közlekedési szabályok megsértése, engedély nélküli vezetés, köztisztasági szabálysértés, csendháborítás, tulajdon elleni szabálysértés (pl. 50.000 Ft-nál kisebb értékre elkövetett lopás, sikkasztás, csalás, rongálás)

Ki szabhat ki helyszíni bírságot?
Helyszíni bírságot a rendőr­ség szabhat ki. Bizonyos esetekben más hatóságok: a járási hivatal arra felhatalmazott ügyintézője, a vámhatóság, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv ügyintézője, a közterület-felügyelő, a közlekedési hatóság ellenőre, a mezőőr, az erdészeti hatóság arra felhatalmazott ügyintézője, a   halászati őr, a természetvédelmi őr is kiszabhat helyszíni bírságot.

Hogyan indul a szabálysértési eljárás?
A szabálysértési eljárás feljelentés vagy a szabálysértési hatóság vagy a bíróság hivatali hatáskörében szerzett tudomása, a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy általi észlelés, illetve a közlekedési baleset helyszínén folytatott szemle alapján indul meg. A feljelentést szóban vagy írásban bármely személy vagy szerv megteheti.

Ki folytatja le az eljárást?
A szabálysértési eljárást a rendőrség, a kormányhivatal (ko­rábban a jegyző), a vámhatóság, vagy a bíróság folytatja le. Attól függ, hogy melyik hatóság jár el, hogy milyen szabálysértésről van szó. Például közlekedési ügyekben, koldulás, köztisztasági szabálysértés miatt a rendőrség jár el. Ha a szabálysértés miatt elzárás is kiszabható, akkor a bíróság. Ilyen szabálysértés például a tiltott prostitúció, az önkényes beköltözés, a tulajdon elleni szabálysértés (max. 50.000 értékű lopás).

Milyen büntetéseket szabhat ki a szabálysértési hatóság?

  •  pénzbírság,
  • szabálysértési elzárás,
  • közérdekű munka.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Ha nem ért egyet a döntéssel (nem követte el a szabálysértést, vagy túlzottnak tartja a büntetést) a következőket teheti (kivéve helyszíni bírság esetén):

– Ha nem bíróság járt el:

–       Ha anélkül döntött a hatóság, hogy Önt meghallgatta volna, a határozat átvételétől számított 8 napon belül, írásban kérheti a meghallgatást.

–       A meghallgatás alapján új határozatot fognak hozni. Ha azzal sem ért egyet, 8 napon belül kifogást tehet. A kifogást a járásbíróság fogja elbírálni, hacsak a hatóság maga nem ért egyet vele és nem változtatja meg az alapján a döntését.

A kifogásba bele kell írni annak okát. Ha szeretné, hogy legyen tárgyalás, akkor azt is bele kell írni.

–       Ha a kifogás alapján a hatóság maga megváltoztatja a döntését, de ezzel sem ért egyet, 8 napon belül ismét kifogást tehet. Ez az újabb kifogás csak a megváltoztatott részre vonatkoz­hat.

– Ha a szabálysértés miatt bíróság járt el:

–       Ha anélkül hozott határozatot, hogy tárgyalást tartott volna, akkor a határozat átvételétől számított 8 napon belül tárgyalás megtartását kérheti, ahol szóban elmondhatja, mi és hogy történt.

–       A tárgyalás alapján hozott döntés ellen 8 napon belül fellebbezéssel élhet.

Az eljárás során tett egyéb hatósági intézkedések, illetve intézkedések elmulasztása miatt panasszal élhet. Kényszer intézkedés esetén 3 napon belül, egyébként 8 napon belül tegye meg a panaszt.

Kattints ide, ha anyagi támogatásoddal szeretnéd segíteni a munkánkat.
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!

Szólj hozzá